Info

aroundcollective.se är en ”feel-good” blogg med fokus på Glädje, Mänskliga relationer och Filosofi.

Bloggen drivs av mig, Hanna Johansson, läs mer om mig här.

Vad kommer bloggen att handla om?

ett hjärta

Jag tror på människans inre godhet. Ingen föds ond till denna världen. Vårt naturliga tillstånd är glädje, lycka och medmänsklighet. Tyvärr är detta något som saknas hos många människor på grund av olika anledningar. Saker som krig, katastrofer och misär kan skapa djupt olyckliga människor. Men även en uppväxt eller kontakt med redan olyckliga och skadade människor kan bringa olycka till andra.

Mina högt flygande mål med denna blogg är att skapa ett sorts ”kollektiv” av alla jordens människor. Vi är alla lika mycket värda, underbara och unika. Alla förtjänar lycka och kärlek! Jag vill nå ut med mitt budskap om en bättre värld!

Hur ska detta lyckas?

Det är såklart en i praktiken svår uppgift. Men jag ser det hela såhär: Lyckas jag omvända och göra endast en människa lycklig genom min blogg är jag nöjd!

Det jag kommer göra är att försöka skriva så inspirerande och positiva inlägg som möjligt. Målet är att väcka intresse och känslor i läsaren. Ämnena kan vara vitt skilda, men grundtanken är att de ska främja personlig utveckling, positivt tänkande, glädje, förlåtelse och förståelse. Listan skulle kunna göras ännu längre. Nä, nu kör vi!

Vad kul att du har läst ända ner hit! Har du synpunkter på bloggen eller vill kontakta mig klicka här.